Hakkımızda

Vizyon

Türkiye Cumhuriyeti’nin Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti niteliklerine sahip çıkan, alanındaki teorik ve pratik gelişmeleri takip edebilen, değişime açık, geçmişi sorgulayıp geleceği şekillendirebilecek ve kendilerini rahat ifade edebilecek öğrenciler yetiştirmektir.