Hakkımızda

Misyon

Evrensel nitelikte bilgi üreten araştırmacı, katılımcı, dayanışmacı, özgün değerlere sahip çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültür oluşturmak ve mesleki alanda yetkin,  toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.